1. Intake gesprek

  • U neemt contact met ons op. Wij maken eventueel een afspraak voor u bij op ons het kantoor. We bespreken daar welke documenten u dient te overleggen en welke acties u dient te ondernemen

2. U levert documenten aan

  • Kopie van paspoort of legitimatiebewijs
  • Het originele vonnis van de Rechtbank is vereist. De termijn voor hoger beroep dient verstreken te zijn of kopie overleggen van akte van berusting. Bovendien dienen de documenten voorzien te zijn van Apostille.
  • Door een beëdigde vertaler de uitspraak c.q de documenten laten vertalen.

3. We regelen de scheiding

  • Wij nemen contact op met de advocaat in Turkije om de zaak gedetailleerd te bespreken. De advocaat wordt gemachtigd om via het consulaat de echtscheiding te regelen. De advocaat regelt de echtscheiding.

4. Uw nieuwe leven start